8 Jenis Rezeki disebut dalam Al-Qur'an

caratrends.com - Berikut adalah delapan jenis rezeki yang disebutkan dalam Al-Quran, beserta referensi ayatnya:1. Rizq (Rezeki Dunia):


"Dan tidak ada binatang melata di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya."

(QS. Hud [11]: 6)2. Ilmu:


"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."

(QS. Al-Mujadila [58]: 11)3. Kesehatan:


"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?"

(QS. Ar-Rahman [55]: 13)


4. Keluarga:


"Dan Kami perlihatkan kepada Ibrahim (perkara-perkara) kerajaan langit dan bumi dan agar dia termasuk orang yang meyakini (kekhusyukan kepada Allah)."

(QS. Al-An'am [6]: 75)5. Keberkahan:


"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

(QS. Adz-Dzariyat [51]: 49)


6. Anak (Keturunan):


"Dan Allah menjadikan bagi kamu dari rumah-rumahmu suatu tempat perhentian dan Allah menjadikan bagimu dari kulit binatang yang kamu naikinya rumah-rumah yang mudah dibawa ketika kamu berpindah-pindah, dan Allah menjadikan bagimu dari perkara-perkara yang diciptakan-Nya banyak sekali."

(QS. An-Nahl [16]: 80)


7 . Iman:


"Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?"

(QS. Ar-Rahman [55]: 13)
8 Pertolongan:


"Padahal mereka telah diberikan pertolongan melalui pasukan yang lebih besar (yaitu bala tentara Allah) daripada pasukan musuh yang menjadikan pasukan itu sebagai alasan pelarian."

(QS. Al-Qamar [54]: 45)

Semua jenis rezeki ini adalah anugerah dari Allah, dan Al-Quran sering mengingatkan manusia untuk bersyukur atas semua nikmat-Nya.

0 Response to "8 Jenis Rezeki disebut dalam Al-Qur'an"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel